Fysioterapia

Fysioterapian ja fysikaalisten hoitojen
tavoitteena on mm. kivunlievitys ja lihasten
rentoutus sekä aktivointi tarvittaessa.
Fysioterapialla pyritään myös ylläpitämään
ja parantamaan ihmisten toimintakykyä ja
liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet
kohdentuvat synnynnäisen vamman,
sairauden, tapaturman tai ikääntymisen
aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn
edistämiseenfysioterapeuttisen ohjauksen,
terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen
terapian keinoin.